BalTec Radial Riveting Technology

BalTec Radial Riveting Technology

Quick Overview

เทคโนโลยีการรีเว็ทของ BalTec
เทคโนโลยีการรีเว็ทแบบหมุนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าการทำรีเว็ทแบบอื่นๆ และยังสามารถทดแทนกรรมวิธีการผลิตแบบเก่าที่ไม่สามารถทำได้ดีเทียบเท่า Radial riveting
BalTec เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีของงานรีเว็ทแบบหมุนเข้าหาจุดศูนย์กลาง ที่เรียกว่า rose pattern คือแกนของหัวย้ำรีเว็ทจะหมุนซ้ำๆเข้าหาจุดศูนย์กลางของหมุดรีเว็ท ลักษณะคล้ายกลีบดอกกุหลาบ โดยการหมุนแต่ละครั้งจะกดหัวของหมุดรีเว็ทลงบนชิ้นงานและจะขึ้นรูปหัวหมุดรีเว็ทตามรูปแบบของแกน tooling ที่เลือกใช้ โดยที่ไม่มีผลกระทบกับคุณลักษณะโครงสร้างของวัสดุชิ้นงาน

 • Facebook

Product Description

ทำไมถึงเลือกใช้ Radial reveting?

 • ชิ้นงานที่ต้องมีการขึ้นรูประหว่างหมุดรีเว็ทกับชิ้นงาน โดยเฉพาะชิ้นงานที่เป็นลักษณะเชื่อมต่อกันหรือชิ้นงานโปรไฟล์ เพราะวิธี Radial ต่างกับ Orbital โดยส่วน แม่พิมพ์ตัวเมีย (die) จะไม่หมุนตาม ซึ่งส่งผลให้อายุใช้งานของแม่พิมพ์ยาวนานกว่า
 • สามารถกดขึ้นรูปให้หัวรีเว็ทขยายออกบนชิ้นงานได้ภายหลัง สำหรับรีเว็ทที่มีขนาดหัวใหญ่
 • ระยะเวลาของการรีเว็ทเพียง 0.1-0.2 วินาที
 • สามารถบันทึกค่าและควบคุมขั้นตอนการรีเว็ทได้

ข้อดีของ BalTec Radial Riveting Process

 • เป็นการย้ำหมุดรีเว็ทโดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างของวัสดุเหมือนอย่างการรีเว็ทแบบอื่น
 • รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้กับรีเว็ทที่มีการชุบแข็งได้
 • เป็นการรีเว็ทที่ไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุแม้แต่งานที่มีการชุบกัลวาไนซ์
 • ลดแรงที่ใช้ในการรีเว็ทงาน สามารถใช้กับอุปกรณ์จับชิ้นงานและแม่พิมพ์แบบธรรมดาทั่วไปได้ จึงช่วยลดต้นทุนในส่วนของการผลิต
 • ใช้พื้นที่ในการทำงานขนาดเล็ก และไม่มีเสียงดังรบกวน