Environ EI-02

Environ EI-02

Quick Overview

น้ำยาขจัดคราบน้ำมันอเนกประสงค์เพื่องานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ปัญหาคราบน้ำมัน จาระบี ยางมะตอย หรือ คราบฝังแน่นทุกชนิดที่เกี่ยวกับน้ำมันต่างๆ สินค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายพื้นผิวงาน ประหยัด เพราะใช้น้ำเป็นส่วนผสม ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน ไม่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน เพราะ Environ คือ “น้ำยาแห่งอนาคต ที่โลกเราต้องการ”

CONTACT SELLER

Cerathai Co., Ltd.
580 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel/Fax: (+662) 5142937,5381251/ (+662) 5383863, 5140205-6
Email: Akarin.hemyoo@gmail.com
Website: www.cerathai.com

  • Facebook

Product Description

EI – 02 เป็นตัวน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ต้องใช้น้ำเป็นส่วนผสม ในการทำความสะอาดคราบน้ำมันหรือคราบสกปรกทั่วไปใช้อัตราส่วน 1:20 ส่วนคราบฝังแน่นที่ยากต่อการทำความสะอาด ใช้อัตราส่วน 1:5 ตามภาชนะที่ใช้ผสม หลักการของมันคือการลดแรงตรึงผิว เพราะคราบสกปรกทุกคราบมีแรงยึดติดอยู่กับพื้นผิว ซึ่งตัวน้ำยา EI นี้จะไปแทรกตัวอยู่ระหว่างพื้นผิวและตัวคราบ เหมือนกับการอุ้มคราบเอาไว้และเมือเราเช็ด ฉีด หรือขัด คราบจะถูกยกออกไปทำให้พื้นผิวนั้นเหมือนไม่มีคราบเหล่านั้นติดอยู่ จึงทำให้พื้นผิวกลับคืนสู่สภาวปกติ

VIDEO

CONTACT SELLER